listopad 2010


V říjnu se opět otevřel pro zájemce keramický kroužek.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=415616041980985]