Je tomu přesně rok, co naše školní družina získala grant od firmy HENKEL ČR a Ahold s názvem projektu „Není nám to jedno!“

Tímto projektem obě firmy podporují zdravotní životní styl dětí, který neznamená jen zdravé stravování a dostatek pohybu, ale i smysluplné využívání volného času. S uměním dobře nakládat se svým volným časem se však děti nerodí. Je to především práce nás všech dospělých – rodičů, učitelů a vychovatelů.

Tento projekt a hlavně finanční podpora pomohla naší školní družině k nákupu sportovního náčiní, hudebních nástrojů na muzikoterapii, odborné literatury, didaktických pomůcek, projektoru apod. a dalšího drobného spotřebního materiálu.

Díky tomu jsme mohli v naší školní družině realizovat spoustu akcí během celého školního roku minulého a počátku letošního.
Upřímně děkujeme.