31. května 2022

V přírodovědě probíráme lidské tělo. Zaměřujeme se hodně na to, jakým způsobem a proč funguje, a na poskytování první pomoci. V rámci pracovních činnosti jsme si vyrobili model plic, který nám názorně ukázal, že pro dýchání jsou stěžejní funkční dýchací svaly. Bez nich by plíce jen bezvládně visely a nikdy by se vzduchem nenaplnily (tedy pokud by do nich někdo úmyslně nefoukal).

[justified_image_grid]