2. 12. 2019

První prosincové pondělí otevřela škola svou náruč a přivítala vzácné hosty, rodiče, bývalé žáky, přátele školy, ale zejména bývalé pedagogy.

Připomněli jsme si totiž 60. výročí otevření naší školy. Po krátkém kulturním programu dětí ve školní jídelně a proslovech paní starostky Štrobové a paní ředitelky Kindlové se návštěvníci rozprchli do školních chodeb. Mnozí se zastavili u školních kronik, ve kterých je zaznamenána celá historie školy. Další zkoumali, jak se školní učebny změnily od dob jejich působení.

Úsměv na rtech a smích provázely nejen všechna setkání a hovory, ale také prohlídky fotografií ze šedesátiletého života školy.

Za okny se sice rychle smrákalo, ale naše škola se s chutí nadechla do další životní etapy. I když škola žije především současností, na své kořeny nezapomíná.

[justified_image_grid]