6.2.2018

Na lentilkový den přijala pozvání paní Alena Terezie Vítek s vodicím psem Haničkou. Nebyla to dílnička v pravém slova smyslu, spíš beseda o tom, jak pomáhá pes člověku se zrakovou vadou. Povídali jsme si i o tom, jak vůbec může být psí pomocník prospěšný postiženým lidem a obdivovali paní Alenu, jak s pomocí Haničky nejenom zvládá běžný život, ale navíc se ještě věnuje dalším lidem, kteří ji potřebují. Chtěla bych jí i touto cestou ještě jednou poděkovat za to, že přijela, strávila s námi svůj čas a všechny nás určitě velmi obohatila.