říjen 2012


Zdá se, že naši školu tento školní rok zaplavil všelijaký hmyz. Naposledy se zcela nečekaně objevila v 1. patře skupinka ploštic. Naštěstí setrvávají na místě a neškodí. Informace, jak se ploštice do školy dostaly, vám mohou poskytnout žáci 6.B. Budou-li chtít…

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=415732475302675]