prosinec 2010


Naše škola získala díky účasti v mezinárodním projektu Comenius finanční prostředky na nákup pomůcek do hodin pracovních činností. Žáci na 1.stupni mají možnost věnovat se práci montážní a demontážní s různými typy stavebnic. I žáci 4.A sestavovali modely podle návodů nebo podle vlastní fantazie.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=415618185314104]