Návštěvě školy v Plangeroß s 12 žáky v 1. – 4. ročníku předcházela zajímavá výstava v Innsbrucku „Vom Krach zum Bach“, tématem velmi blízká našemu projektu. Několik technických postupů, výrobků se stalo pro pedagogy inspirací k vzniku dalších technických boxů.

Pro zúčastněné učitele či ředitele byla návštěva v nejmenší škole z projektu velice zajímavá. Při práci s technickými boxy spolupracovali všichni žáci z 1. – 4. ročníku ve smíšených skupinách.

Nejstarší žáci plnili roli vedoucích skupin a byli schopni písemně zhodnotit výsledky činností. Díky pěknému počasí mohl ředitel školy pracovní činnosti v přírodě u jednoho sochaře, žijícího a tvořícího v tomto kraji. Projektové dopoledne v přírodě bylo ukázkou sepjetí s přírodou a ukázkou mezipředmětových vztahů.

Při návštěvě v Plangeroß na všechny velmi zapůsobila nesmírná podpora školy od rodičů, starosty (povoláním učitele), velký zájem novinářů z regionálního tisku o tento projekt a spolupráci evropských škol.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=413887358820520]