5. března 2014


Ve středu 5.3. se konalo školní kolo recitační soutěže pro žáky II. stupně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii 6. a 7. ročník zvítězil Matyáš Benedikt ze 7.A, druhé místo obsadila Barbora Sedláková ze 6.A a na pěkném třetím místě se umístila Anna Šimáková, opět žákyně ze 7.A. V kategorii 8. a 9. ročník obsadila 1. místo Veronika Juklová, žákyně 9.A, na druhém místě se umístila Jana Josefová a Tereza Blechová , obě žákyně 9.B, a 3. místo si vybojovala Jindra Vavříková, rovněž žákyně z 9.B. Výkony všech soutěžících hodnotila nejenom porota složená z pí učitelek, ale také porota žákovská. Oceňujeme odvahu a snahu všech soutěžících, vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v obvodním kole, které se koná 18.3.2014.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416029531939636]