3. října 2013


3. října 2013 ve 13 hodin jsme slavnostně otevřeli nové patro hlavní budovy. Přítomni byli první náměstek primátora hl. města Prahy Jiří Vávra, radní pro školství MHMP Ludmila Štvánová, starostka Hana Moravcová, radní a zastupitelé MČ Praha 20 a další hosté.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416024875273435]