Příjemná škola nás uvítala výstavou k projektu-panely s informacemi o zemích, fotografiemi, nákresy výrobků.

S „krabičkami“ pracují i děti v přidružené mateřské škole. Na škole samotné pak děti přímo pomáhají s jejich tvorbou. Nejčastěji byly obsahem pokusy: sopka, hádání vůní, výroba bubínku, různé elektrické obvody a přírodovědné skládačky.

Naše prezentace výrobku měla velký úspěch a celý den po škole létaly pestře vybarvené „české vlaštovky“.

Mimo samotný projekt nás na škole zaujalo množství pedagogů pečujících o děti, vedle učitelů logopedi, asistenti a další specialisté, kteří jsou stálými zaměstnanci školy.

Až na zimní počasí, které nás v tomto období zaskočilo, byla návštěva příjemná a přínosná.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=413886095487313]