7. 5. 2009


Od loňského roku je naše škola zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola, který v rámci České republiky zajišťuje sdružení Tereza.

Na naší škole pracuje Ekotým, který je složen z 22 žáků 5. – 9. tříd.

Ve čtvrtek 7. května se náš Ekotým zúčastnil semináře, který měl za úkol zlepšit spolupráci mezi dětmi a přinést nové nápady. Děti si formou her postupně uvědomovaly nutnost spolupráce. Při tvorbě myšlenkových map přišly na úžasné nápady, které v budoucnu určitě zrealizujeme.

Když se přiblížilo poledne, všem bylo líto, že už se blíží konec semináře.

Závěrečné zhodnocení ukázalo, jak je nutná spolupráce mezi spolužáky ve třídě, ale hlavně v rámci celého Ekotýmu.

Bylo to příjemné a přínosné dopoledne. Všichni jsme z budovy sdružení Tereza odcházeli s dobrou náladou a obrovským nadšením do práce.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420039601538629]