28. – 30. 9. 2009

Školní rok 2009/2010 se ještě nestačil pořádně nastartovat a „nová“ 6. A se 28. září vydala na stmelovací kurz do Krkonoš. Místem stmelování třídního kolektivu se stal až do 30. září penzion Krkonoš v Dolních Albeřicích. Kurzu se zúčastnilo 26 žáků, třídní učitelka, výchovná poradkyně a 2 instruktoři občanského sdružení Projekt Odyssea.

Po úvodních aktivitách a tvorbě pravidel nastaly chvíle plné nových zážitků a vzájemného poznávání se. Velmi brzy se ukázalo, že rozdíly mezi „novými a starými“ žáky jsou smazány. Tento krátký pobyt nám ukázal, že můžeme pracovat jako tým, který dokáže zvládat i zátěžové situace. Uvědomili jsme si, jak je důležité naslouchat druhým a pomáhat si navzájem.

Snad nám kamarádství vydrží i do dalších let.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=415149015361021 limit=110]