22. března 2014


V sobotu 22. března si připomínáme Světový den vody, a proto proběhl v pondělí 24. 3. na naší škole projektový den zaměřený právě na vodu. Téma voda se objevilo během dne ve většině tříd. Tady je ukázka některých hodin:

Třída 5. B
V hodině ČJ se žáci zamysleli nad významem vody a na krátkou besedu navázali rozborem vět s touto tématikou. V matematice počítali délku českých řek a vhodině vlastivědy zakreslovali řeky do mapy.
Mgr.Zdeňka Nekorancová

Třída 5. A a 5. C
V hodině vlastivědy tyto třídy opakovaly Vodstvo ČR. Hledaly největší rybníky v jižních Čechách, přehrady na Vltavě nebo hovořily o významu elektrárny Dlouhé Stráně.
Mgr. Miloslav Podzimek

Německý jazyk
V hodinách děti pracovaly s německým textem zaměřeným na vodstvo a sotřebu vody na obyvatele v Německu. Dále hovořily o ceně vody u nás a u německých sousedů.
Mgr. Jana Neudertová a Mgr. Jana Lišková

Třída 4. B
Žáci napříč předměty vyhledávali a zpracovávali informace o vodě. Zjišťovali, jakou úlohu hraje voda na naší planetě, i jak rozdílně je vnímán její význam v různých částech světa. Počítali spotřebu vody v našich domácnostech a hledali rady a typy na její úsporu. Zabývali se koloběhem vody v přírodě, vodou jako životní potřebou, ale i vodou jako zábavou.
Mgr. Petra Žáková

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420101211532468 limit=26]