V úterý 18.6. jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení mezinárodního programu Ekoškola. Podařilo se nám totiž tento mezinárodní titul již podruhé obhájit.

V tento slavnostní den jsme si převzali certifikát, který nás opravňuje se pyšnit tímto titulem další 4 roky.

Celému Ekotýmu patří velký dík za dobře odvedenou práci!!!