25. října 2021

Inspirovali jsme se v hodinách vlastivědy i při návštěvě kostela sv. Ludmily a pustili se do napodobenin vitráží.