4. 10. 2008

Vlastivědný kroužek tentokrát zamířil do středověkého městečka Řepora. Navštívili rychtářovu krčmu, hrnčířovu a kovářovu dílnu, poseděli na místním tržišti, okusili pranýř a opatrně obešli šibeniční vršek a posvátný strom. Všichni se zúčastnili dobývání tvrze.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414918948717361]