záříŽe se nemusí hodiny výtvarné výchovy odehrávat pouze v učebně, jsme se přesvědčili během jedné z hodin.Vyrazili jsme do parku, kde jsme v náhodně vytvořených skupinkách ,,výtvarničili“  vlastními těly. Témata pro živé obrazy jsme si losovali. Jak na to, to byl úkol, který jsme se snažili co nejlépe zvládnout. Základem byla bezvadná spolupráce ve skupině a to se nám opravdu dařilo. A co víc, ještě jsme si pobyt mimo školní budovu báječně užili!

[justified_image_grid]