28. 4. 2017

V pátek jsme se vypravili do Radonic. Cílem byla návštěva zookoutku. V prvouce se učíme o domácích zvířatech, tak jsme se na ně jeli podívat. Těšili jsme se, že uvidíme naživo zvířata, která někteří z nás znali jen z obrázků. I přes nepřízeň počasí se nám exkurze líbila. Ve třídě jsme si pak udělali 3D obrázek s domácími zvířaty.