9. prosince 2014


Výletu do adventních Drážďan se zúčastnilo 55 žáků z osmých a devátých tříd, kteří si zvolili jako 2. cizí jazyk němčinu.

Dopoledne si děti prohlédly nejvýznamnější památky města, jako např. Zwinger, Semperovu operu, kostel Frauenkirche. Odpoledne si mohly vyzkoušet jazyk v praxi na nejstarším německém vánočním trhu Striezelmarkt.

The requested album cannot be loaded at this time. Generic Facebook error.