Družina

 

Provoz družiny:

 • ranní družina – 6:30 – 7:40 (příjem dětí končí v 7:15)
 • odpolední družina – navazuje na konec vyučování – 17:00

Malá budova školy:

 1. oddělení, Alena Kalousová, 1.B
 2. oddělení, Zuzana Kopsová, 2.B
 3. oddělení, Tereza Jozífková, 1.B
 4. oddělení, Martina Jakšová, 2.A

Velká budova školy:

 1. oddělení, Gabriela Vítková 3.B + 4.B + 5.A, 5.B, 5.C
 2. oddělení, Jaroslava Brenkusová, 3.B + 4.A + 4.C

Vyzvedávání dětí:

 • kdykoli od konce vyučování do 13:30
 • kdykoli po 15. hodině
 • 13:30 – 15:00probíhá zájmová činnost nebo za příznivého počasí vycházka po okolí školy. Vyzvedávat děti lze pouze ze závažných, předem oznámených důvodů.

Informace k platbám za školní družinu:

Za pobyt ve školní družině se platí 300,-Kč měsíčně. Tento poplatek je příspěvek na neinvestiční náklady na družinu. Platba je splatná předem a provádí se převodem na účet školy dvakrát do roka, a to do 1. 9. (na měsíce září až prosinec – 1 200,-Kč), a  do 1. 1. (na měsíce leden až červen – 1 800,-Kč).

Číslo účtu: 115-4746060227/0100

Variabilní symbol: 10 + VS školní jídelny (používaný při platbě obědů, tzn., že VS bude sedmimístný).

Kroužky:

Pondělí:
Hodina pohybu navíc 15:00 – 16:00

Úterý:
Deskové, logické a jiné hry 15:30 – 17:00

Středa:
Badatelský kroužek nejen o přírodě 15:00- 16:30 

Čtvrtek:
Deskové a logické hry 15:00- 16:30 

Klub komunikace – Aj pro 2.třídu 15:00- 16:30

Pátek:
Hodina pohybu navíc 15:00 – 16:00

Kroužky jsou zdarma a děti se po jejich skončení do družiny zpět nevrací!

V případě zájmu, zaškrtněte vybraný kroužek, počet míst je omezen.

Kroužek Aj se přihlašuje na www.krouzky.cz

Nezapomeňte na volné úterý pro vaše děti! V tento den se ve školní družině budou konat všechny akce (projektové dny, návštěva kina, knihovny, výstav a eko-programy MUMRAJ).

Provoz ŠD v době prázdnin

V době prázdnin je provoz ŠD zajištěn vždy na jedné ze škol v Horních Počernicích. Daná škola je na začátku roku určena rozpisem vypracovaným vedoucí odboru školství a kultury. Provoz družiny v době školního vyučování a školních prázdnin je legislativně podložen vyhláškou 74/2005 Sb., § 8, odst. 1),2) a 3).

Ve školních jídelnách se během prázdnin nevaří.

Provoz družiny je od 7:00 do 16:00 hodin. Dítě se musí do družiny dostavit do 8:00. Informace k umístění družiny v konkrétní škole naleznete na vstupu do budovy.

Podzimní prázdniny

 1. 10. 2019 úterý ZŠ Stoliňská
 2. 10. 2019 středa ZŠ Stoliňská

Vánoční prázdniny

 1. 12. 2019 pondělí ZŠ Spojenců
 1. 12. 2019 pátek ZŠ Spojenců
 1. 12. 2019 pondělí FZŠ Chodovická
 2. 12. 2019 úterý FZŠ Chodovická
 1. 01. 2020 čtvrtek FZŠ Chodovická
 2. 01. 2020 pátek FZŠ Chodovická

Pololetní prázdniny

 1. 1. 2020 pátek ZŠ Spojenců

Jarní prázdniny

 1. 02. 2020 pondělí ZŠ Bártlova
 2. 02. 2020 úterý ZŠ Bártlova
 3. 02. 2020 středa ZŠ Ratibořická
 4. 02. 2020 čtvrtek ZŠ Ratibořická
 5. 02. 2020 pátek ZŠ Ratibořická

Velikonoční prázdniny

 1. 04. 2020 čtvrtek ZŠ Stoliňská
Dítě, které se v době prázdnin dostaví na jinou školu v Horních Počernicích (než běžně dochází), s prázdninovým provozem, bude přijato pouze s vyplněnou prázdninovou přihláškou. Přihláška bude následně skartována.