Družina

 

Provoz družiny:

 • ranní družina – 6:30 – 7:40 (příjem dětí končí v 7:15)
 • odpolední družina – navazuje na konec vyučování – 17:00
Malá budova školy:

 1. oddělení, Alena Kalousová, 2.A + 2.B
 2. oddělení, Zuzana Kopsová, 1.B + 2.B
 3. oddělení, Martina Jakšová, 1.A + 2.B

Velká budova školy:

 1. oddělení, Veronika Peluňková, 3.C + 4.BC
 2. oddělení, Gabriela Vítková 3.B + 4.A + 5.A + 5.B
 3. oddělení, Jaroslava Brenkusová, 3.A + 4.B

Vyzvedávání dětí:

 • kdykoli od konce vyučování do 13:30
 • kdykoli po 15. hodině
 • 13:30 – 15:00probíhá zájmová činnost nebo za příznivého počasí vycházka po okolí školy. Vyzvedávat děti lze pouze ze závažných, předem oznámených důvodů.

Informace k platbám za školní družinu:

Za pobyt ve školní družině se platí 300,-Kč měsíčně. Tento poplatek je příspěvek na neinvestiční náklady na družinu. Platba je splatná předem a provádí se převodem na účet školy dvakrát do roka, a to do 1. 9. (na měsíce září až prosinec – 1 200,-Kč), a  do 1. 1. (na měsíce leden až červen – 1 800,-Kč).

Číslo účtu: 115-4746060227/0100

Variabilní symbol: 10 + VS školní jídelny (používaný při platbě obědů, tzn., že VS bude sedmimístný).

Kroužky:

Pondělí:
Pohybové a jiné hry 16 – 16:45 hodin

Středa:
Sportovní hry pod vedením sportovní trenérky Jáji Brenkusové 13:30- 15:00 hodin Nepřihlašuje se!
Intuitivní kresby pro radost 16 – 16:45 hodin

Nezapomeňte na volné úterý pro vaše děti! V tento den se ve školní družině budou konat všechny akce (projektové dny, návštěva kina, knihovny, výstav a eko-programy MUMRAJ).

Provoz ŠD v době prázdnin

V době prázdnin je provoz ŠD zajištěn vždy na jedné ze škol v Horních Počernicích. Daná škola je na začátku roku určena rozpisem vypracovaným vedoucí odboru školství a kultury. Provoz družiny v době školního vyučování a školních prázdnin je legislativně podložen vyhláškou 74/2005 Sb., § 8, odst. 1),2) a 3).

Ve školních jídelnách se během prázdnin nevaří.

Provoz družiny je od 7:00 do 16:00 hodin. Dítě se musí do družiny dostavit do 8:00. Informace k umístění družiny v konkrétní škole naleznete na vstupu do budovy.

Podzimní prázdniny

 1. 10. 2018 pondělí FZŠ Chodovická
 2. 10. 2018 úterý FZŠ Chodovická

Vánoční prázdniny

 1. 12. 2018 čtvrtek ZŠ Ratibořická
 2. 12. 2018 pátek ZŠ Ratibořická
 1. 12. 2018 pondělí ZŠ Ratibořická
 1. 01. 2019 středa ZŠ Ratibořická

Pololetní prázdniny

 1. 2. 2019 pátek ZŠ Bártlova

Jarní prázdniny

 1. 02. 2019 pondělí ZŠ Stoliňská
 2. 02. 2019 úterý ZŠ Stoliňská
 3. 02. 2019 středa ZŠ Stoliňská
 4. 02. 2019 čtvrtek ZŠ Spojenců
 5. 02. 2019 pátek ZŠ Spojenců

Velikonoční prázdniny

 1. 04. 2019 čtvrtek ZŠ Bártlova
Dítě, které se v době prázdnin dostaví na jinou školu v Horních Počernicích (než běžně dochází), s prázdninovým provozem, bude přijato pouze s vyplněnou prázdninovou přihláškou. Přihláška bude následně skartována.