Družina

 

Provoz družiny:

 • ranní družina – 6:30 – 7:40 (příjem dětí končí v 7:15)
 • odpolední družina – navazuje na konec vyučování – 17:00

Malá budova školy:

 1. oddělení, Alena Kalousová, 2.A
 2. oddělení, Zuzana Kopsová, 1.B
 3. oddělení, Tereza Jozífková, 2.B
 4. oddělení, Kateřinu Jelínkovou, 1.A

Velká budova školy:

 1. oddělení, Gabriela Vítková, 3.A, 4.A, 5.A
 2. oddělení, Jaroslava Brenkusová, 3.B, 4.B, 5.B
 3. oddělení, Alena Šikolová, 1.C

Vyzvedávání dětí:

 • kdykoli od konce vyučování do 13:30
 • kdykoli po 15. hodině
 • 13:30 – 15:00 probíhá zájmová činnost nebo za příznivého počasí vycházka po okolí školy. Vyzvedávat děti lze pouze ze závažných, předem oznámených důvodů.

Informace k platbám za školní družinu:

Za pobyt ve školní družině se platí 300,-Kč měsíčně. Tento poplatek je příspěvek na neinvestiční náklady na družinu. Platba je splatná předem a provádí se převodem na účet školy dvakrát do roka, a to do 1. 9. (na měsíce září až prosinec – 1 200,-Kč), a  do 31. 12. (na měsíce leden až červen – 1 800,-Kč).

Číslo účtu: 115-4746060227/0100

Variabilní symbol: 10 + VS školní jídelny (používaný při platbě obědů, tzn., že VS bude sedmimístný).

Provoz ŠD v době prázdnin

V době prázdnin je provoz ŠD zajištěn vždy na jedné ze škol v Horních Počernicích. Daná škola je na začátku roku určena rozpisem vypracovaným vedoucí odboru školství a kultury. Provoz družiny v době školního vyučování a školních prázdnin je legislativně podložen vyhláškou 74/2005 Sb., § 8, odst. 1),2) a 3).

Ve školních jídelnách se během prázdnin nevaří.

Provoz družiny je od 7:00 do 16:00 hodin. Dítě se musí do družiny dostavit do 8:00. Informace k umístění družiny v konkrétní škole naleznete na vstupu do budovy.

Provoz školních družin v období prázdnin

Podzimní prázdniny

26. 10. 2022 středa FZŠ Chodovická
27. 10. 2022 čtvrtek FZŠ Chodovická

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 pátek ZŠ Bártlova
27. 12. 2022 úterý ZŠ Spojenců
28. 12. 2022 středa ZŠ Spojenců
29. 12. 2022 čtvrtek ZŠ Stoliňská
30. 12. 2022 pátek ZŠ Stoliňská
02. 01. 2023 pondělí ZŠ Bártlova

Pololetní prázdniny

03. 02. 2023 pátek ZŠ Stoliňská

Jarní prázdniny

06. 02. 2023 pondělí ZŠ Ratibořická
07. 02. 2023 úterý ZŠ Ratibořická
08. 02. 2023 středa ZŠ Ratibořická
09. 02. 2023 čtvrtek FZŠ Chodovická
10. 02. 2023 pátek FZŠ Chodovická

Velikonoční prázdniny

06. 04. 2023 čtvrtek ZŠ Ratibořická