Družina

 

Provoz družiny:

 • ranní družina – 6:30 – 7:40 (příjem dětí končí v 7:15)
 • odpolední družina – navazuje na konec vyučování – 17:00

Malá budova školy:

 1. oddělení, Alena Kalousová, 2.A
 2. oddělení, Zuzana Kopsová, 1.B
 3. oddělení, Tereza Jozífková, 2.B
 4. oddělení, Martina Jakšová, 1.A

Velká budova školy:

 1. oddělení, Gabriela Vítková 3.A + 4.A 
 2. oddělení, Jaroslava Brenkusová, 3.B + 4.B

Vyzvedávání dětí:

 • kdykoli od konce vyučování do 13:30
 • kdykoli po 15. hodině
 • 13:30 – 15:00probíhá zájmová činnost nebo za příznivého počasí vycházka po okolí školy. Vyzvedávat děti lze pouze ze závažných, předem oznámených důvodů.

Informace k platbám za školní družinu:

Za pobyt ve školní družině se platí 300,-Kč měsíčně. Tento poplatek je příspěvek na neinvestiční náklady na družinu. Platba je splatná předem a provádí se převodem na účet školy dvakrát do roka, a to do 1. 9. (na měsíce září až prosinec – 1 200,-Kč), a  do 1. 1. (na měsíce leden až červen – 1 800,-Kč).

Číslo účtu: 115-4746060227/0100

Variabilní symbol: 10 + VS školní jídelny (používaný při platbě obědů, tzn., že VS bude sedmimístný).

Kroužky:

Z důvodu epidemiologické situace budou kroužky probíhat pouze v rámci jednotlivých oddělení.

Provoz ŠD v době prázdnin

V době prázdnin je provoz ŠD zajištěn vždy na jedné ze škol v Horních Počernicích. Daná škola je na začátku roku určena rozpisem vypracovaným vedoucí odboru školství a kultury. Provoz družiny v době školního vyučování a školních prázdnin je legislativně podložen vyhláškou 74/2005 Sb., § 8, odst. 1),2) a 3).

Ve školních jídelnách se během prázdnin nevaří.

Provoz družiny je od 7:00 do 16:00 hodin. Dítě se musí do družiny dostavit do 8:00. Informace k umístění družiny v konkrétní škole naleznete na vstupu do budovy.

V letošním školním roce bude provoz ŠD o prázdninách podléhat epidemiologické situaci.

Plánovaný provoz školních družin v období prázdnin 2020 – 2021

Podzimní prázdniny

29. 10. 2020 čtvrtek   ZŠ Ratibořická

30. 10. 2020 pátek      ZŠ Ratibořická

 

Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 středa     ZŠ Bártlova

28. 12. 2020 pondělí   ZŠ Bártlova

29. 12. 2020 úterý      ZŠ Stoliňská

30. 12. 2020 středa     ZŠ Stoliňská

31. 12. 2020 čtvrtek   ZŠ Stoliňská

 

Pololetní prázdniny

29. 01. 2021 pátek      ZŠ Ratibořická

 

Jarní prázdniny

01. 03. 2021 pondělí   FZŠ Chodovická

02. 03. 2021 úterý      FZŠ Chodovická

03. 03. 2021 středa     FZŠ Chodovická

04. 03. 2021 čtvrtek   ZŠ Spojenců

05. 03. 2021 pátek      ZŠ Spojenců

 

Velikonoční prázdniny

 

01. 04. 2021 čtvrtek   ZŠ Ratibořická

 

Dítě, které se v době prázdnin dostaví na jinou školu v Horních Počernicích (než běžně dochází), s prázdninovým provozem, bude přijato pouze s vyplněnou prázdninovou přihláškou. Přihláška bude následně skartována.