10. prosinace 2012

V rámci Dne otevřených dveří, v pondělí 10. 12., jsme opět pečetili Ekokodex. Že nevíte, coto je? Je to soubor ekologických pravidel, které se děti ze všech tříd zavazují plnit v rámci školního roku.

Pravidla se týkají jednotlivých oblastí v rámci projektu Ekoškola, takže tam např. najdete, že budeme třídit odpad, pravidelně zalévat květiny nebo zbytečně nesvítit.

Každá třída si předem vylosovala barevnou stužku, na kterou se celá třída podepsala. Poté jsme společně zapečetili školním pečetidlem. Jsme rádi, že se tato akce stala již tradicí.

Docx ke stažení

The requested album cannot be loaded at this time. Generic Facebook error.