1. a 4. 3. 2011


Žáci 6.A a 6.B vyrazili do Náprstkova muzea na výstavu Gejši a samurajové. Již cesta do muzea byla pro mnohé z nich objevná…Poprvé se ocitli v blízkosti Betlémské kaple, místa, kde kázal mistr Jan Hus! Po několika větičkách o historii tohoto báječného místa pražské minulosti jsme pokračovali na výstavu. Ani tam jsme nebyli zklamáni. Po prohlídce vystavených exponátů a vyslechnutí zajímavého komentáře vyplňovaly děti pracovní listy.Pro zodpovězení některých otázek jim postačily vyslechnuté informace, ale na mnohé si musely odpovědi pracně najít na informačních panelech. V rolích detektivů ale nezklamaly a v pátrání po správných odpovědích uspěly.

Že se chodíme na výstavy jen dívat? Ale ne! My se chodíme inspirovat! Kousek japonské kultury jsme si odnesli z Náprstkova muzea k nám do školy…A nebyl to ledajaký ,,kousek“! Namalovali jsme si nádherná kimona a vyrobili báječné vějíře. A alespoň na chvíli jsme se stali gejšami a samuraji.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=415639871978602 limit=50]