1. 3. 2016

Zcela poprvé jsme zápolili se sběrem. Pouze vytrvalí jedinci vydrželi až do pozdního odpoledne. Zahřívat se mohli nejen prací, ale též čajem. Pokračování další den bylo též bez problémů. Zvítězili jsme nejen nad počasím, ale také nad sběrem!

[justified_image_grid]