podzim 2012

Na podzim letošního školního roku jsme se zapojili do kampaně sbírání plastových víček na pomoc nemocné holčičce Michalce Laníkové. Do této chvíle se nám podařilo nasbírat skoro 230 kg. Do sběru se zapojily všechny třídy naší školy, nejúspěšnější je doposud třída 6. A s p. uč. Filípkovou. Děkujeme panu Herianovi za organizaci tohoto úžasného nápadu, jak můžeme pomáhat. Velké poděkování patří i paní Markétě Herianové, která fungovala jako nejrychlejší odvozce pytlů víček z naší školy. Určitě budeme dále sbírat, vždyť nás to nic nestojí!