V úterý 23.6. 2009 jsme se zúčastnili slavnostního vyhodnocení sběrové soutěže. Naše škola se opět umístila na I. místě dle celkového množství nasbíraného papíru – 105 030 kg a na II. místě v počtu nasbíraných kilogramů na jednoho žáka – 189,24 kg.