Cílem naší cesty byla škola C.E.I.P. Miguel de Cervantes ve městě Collado-Villalba. Kromě španělských hostitelů jsme se setkali s kolegy z Estonska, Finska, Velké Británie, Malty, Rakouska a Holandska. Celé setkání proběhlo ve velmi otevřené a přátelské atmosféře. V rámci projektu jsme s prvňáčky vyráběli pohyblivý obrázek, simulující jednoduchou animaci. V páté třídě jsme viděli práci s boxy zaměřenou fyziku, konkrétně na rovnováhu na páce. Většina boxů, se kterými španělští žáci pracují, je zaměřená technicky.

V první a páté třídě jsme měli možnost představit naši školu. Velký obdiv sklidila především naše tělocvična a hřiště. O naší zemi toho děti mnoho nevěděly. Nás ve škole velmi zaujal bilingvní program, díky kterému žáci od nejútlejšího věku intenzivně vstřebávají angličtinu. Angličtina je ve škole nejen slyšet, ale i vidět na každém kroku. Tento program je mohutně podporován španělskou vládou, která se tak snaží pozvednout úroveň znalosti tohoto světového jazyka mezi obyvateli. Poněkud nezvykle působí španělský zvyk, podle kterého si žáci a učitelé navzájem tykají a oslovují se křestními jmény. Nutno přiznat, že tato zvyklost nikterak nesnižuje autoritu učitelů. Při vyučování pomáhají učitelům asistenti, v rámci bilingvního programu na škole působí lektoři, kteří s dětmi zásadně mluví jen anglicky. Poněkud nepohodlně působí další zvyklost – nepřezouvat se. Zvláště ve třídách školky či tělocvičně to nevnímají s nadšením ani tamější učitelé.

Kromě návštěvy školy jsme měli možnost poznat některé historické, kulturní i přírodní zajímavosti blízkého okolí a seznámit se se španělským hlavním městem.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=413894348819821 limit=50]