19.5.2016

V rámci Vv jsme vyrazili do Šternberského paláce, objektu NG, za  nejvýznamnějšími představiteli a díly světového malířství doby gotické a renesanční.  Během výkladu jsme získali mnoho znalostí z oblasti symboliky  gotických i renesančních obrazů a naučili jsme se odlišovat díla umělců severní a jižní Evropy. Fascinující byly také příběhy některých obrazů.  Výklad pí lektorky byl natolik zajímavý, že ani my jsme nešetřili dotazy. A čas nám ubíhal tak rychle, že jsme si ani nevšimli, že ten původně domluvený jsme hodně překročili… Cestou zpět jsme teprve pocítili, že nám během výkladu značně vyhládlo, a tak jsme se ještě na Hradčanském náměstí posilnili trdelníky. Takovéto hodiny Vv bychom chtěli mít pokaždé!

[justified_image_grid]