2.6.2016

V rámci Vv jsme vyrazili do jednoho z objektů NG za nejvýznamnějšími umělci a díly gotického, renesančního a barokního slohu. Během výkladu jsme si zopakovali nejdůležitější znaky jednotlivých období a následně jsme již ve skupinkách plnili zadané úkoly. Příjemné bylo, že jsme se v prostorách galerie mohli pohybovat vlastním tempem a zajímavým zpestřením bylo sledování budoucích restaurátorů při práci. Díky nim jsme mohli alespoň z části nahlédnout do procesu tvorby některého z vystavených děl.

[justified_image_grid]