14. 4. 2016

V rámci laboratorní práce 9. A ověřovala závislost doby kmitu matematického kyvadla na délce závěsu a hmotnosti kyvadla.

[justified_image_grid]