6. října 2014


6.10.2014 jsme vyrazili do Senátu, který sídlí v nádherném Valdštejnském paláci. Po projití důkladnou kontrolou jsme se ocitli v reprezentativních prostorách Valdštejnského paláce. Paní průvodkyně velmi poutavě povyprávěla o tom, ,,jak Valdštejn k bohatství přišel“ a tím i o celé historii paláce. Výklad plný historických fakt doplnila mnohými zajímavostmi. V bývalé konírně, která nyní slouží jako místo zasedání Senátu, jsme se dozvěděli o současném využití palácových prostor. Třešničkou na dortu byla v závěru návštěva nádherné Valdštejnské zahrady se Salou terrenou, krápníkovou stěnou a historickou voliérou.