V sobotu 27.4. se uskutečnila  již tradiční akce, a to Den Země. Tuto akci pořádáme ve spolupráci s ostatními školami v parku před naší školou.

Velký dík patří organizátorům: Verče, Kačce, Michalovi, Kristýnce a Lindě.

Velký dík také patří paní učitelkám : paní učitelce Filípkové a paní učitelce Jandové.