22. dubna 2013

Dne 22.4.2013 se v rámci oslav Dne Země připojila naše škola do akce, pořádané městskou částí Praha 20 – Horní Počernice. Před hlavním vchodem do školy prezentovali svou činnost v oblasti ekologie počernické školy, spolky a společnost Pražské služby.

S dětmi ze školní družiny jsme samozřejmě nemohly chybět a odpolední program jsme tak strávili na této akci. Naše škola měla přichystáno několik stanovišť-hod míčky do barevných kontejnerů, třídění odpadků a křížovku s tajenkou. Odměnou za jejich splnění byl nejen dobrý pocit a nové znalosti, ale také omalovánka se zvířátky.

Pro veřejnost pak naše ratibořická škola nachystala velké informační cedule s fotografiemi o ekologické činnosti školy i školní družiny, kterých během roku není málo. Na ostatních stanovištích si pak děti vyzkoušely skládat puzzle, poznávat značky materiálů na obalech, třídit odpad a měly možnost nahlédnout do přistavených ukázek kontejnerů, sběrného pouličního vysavače i multikáry společnosti Pražské služby.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414402505435672 limit=30]