23. dubna 2013

Na celém světě se již přes 40 let pořádají nejrůznější akce a programy, podporující životní prostředí, proto se rozhodla připojit i školní družina a uskutečnila v rámci svého programu velkou zahradní akci s názvem Den Země.

Děti všech oddělení byly rozděleny do skupinek a čekala na ně spousta stanovišť s úkoly. Děti si tak vyzkoušely své znalosti a dovednosti – lovily odpadky na prut, poznávaly koření po čichu a přírodniny po hmatu, přiřazovaly světadíly i potravu živočichům, házely odpadky na koš, naučily se, co patří do kompostu a co nám roste v okolí školy za keře a stromy.

Posledním úkolem bylo napsat na lísteček přání pro naši Zemi a nalepit ho na namalovaný model zeměkoule. Děti se zhostily úkolu velmi zodpovědně a mezi přáními bylo např., aby lidé třídili odpadky, šetřili benzínem a energiemi, zhasínali, neplýtvali vodou, uklízeli po sobě a svých pejscích, neodhazovali nedopalky cigaret, mluvili slušně, ale také aby bylo co nejméně ropných havárií a nelovili se velryby. Za splnění jednotlivých úkolů dostala skupinka razítko do hrací kartičky, po splnění všech úkolů na ně výměnou kartičky čekaly drobné odměny v podobě tužek, hraček, sladkostí, časopisů i praktického sáčku na přezůvky s ekologickým potiskem.

Akce se účastnilo zhruba 100 dětí, na přípravě a realizaci pak všechny paní vychovatelky a 24 žáků druhého stupně, bez kterých si již naše akce nedokážeme představit a velmi děkujeme jim i pí.uč. Jeřábkové za jejich poskytnutí. Pravidelně zahrnujeme do programu ŠD aktivity, věnující se přírodě a prostředí kolem nás a budeme v tom pokračovat i nadále.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414403395435583 limit=200]