7. listopadu 2013


Ke Světovému dni Ekoškol nacvičila naše třída divadelní představení na téma třídění odpadů. Hrubou kostru obalili žáci vtipnými dialogy a největší starostí tak bylo, jak představení udržet jasné, stručné a výstižné. Celá příprava představení proběhla ve velmi krátkém časovém limitu, ale věříme, že budeme mít možnost ho ještě zdokonalovat. Příběh o dvou rodinách, ve kterém Lístkovi poctivě třídí odpad a Hlávkovi jsou postupně zavalovány nevytříděnými odpadky, jsme ve čtvrtek 7. listopadu sehráli v MŠ Chodovická pro třídy Brouček a Lvíček. Vyzkoušeli jsme si, jak musíme představení ještě upravit, aby se dětem nezdálo moc dlouhé, ale také jsme s velkou radostí zjistili, že jsme děti i něco naučili. S jejich pomocí jsme nakonec u Hlávků uklidili.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420098934866029]