10. prosinace 2012

V rámci Dne otevřených dveří, v pondělí 10. 12., jsme opět pečetili Ekokodex. Že nevíte, coto je? Je to soubor ekologických pravidel, které se děti ze všech tříd zavazují plnit v rámci školního roku.

Pravidla se týkají jednotlivých oblastí v rámci projektu Ekoškola, takže tam např. najdete, že budeme třídit odpad, pravidelně zalévat květiny nebo zbytečně nesvítit.

Každá třída si předem vylosovala barevnou stužku, na kterou se celá třída podepsala. Poté jsme společně zapečetili školním pečetidlem. Jsme rádi, že se tato akce stala již tradicí.

Docx ke stažení

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420084641534125 limit=40]