Během října opět začal pracovat školní Ekotým sestavený ze zástupců 5.až 9.tříd. Do mezinárodního projektu Ekoškola, který zaštiťuje sdružení Tereza, jsme zapojeni již 4.rokem a doufáme, že letos na jaře budeme žádat o titul.
Členové Ekotýmu se rozhodli vzít si na starost charitativní sběr víček pro Michalku Laníkovou. Do sběru se zapojily všechny třídy a již se nám podařilo nasbírat 60 kg. Ty jsme již předali panu Ing. Milanu Herianovi. Budeme ve sbírání pokračovat dál, rádi se všichni zapojíme do takto prospěšného projektu.