16. prosince 2014

V úterý 16. prosince a ve čtvrtek 18. prosince 2014 proběhl ve třídě 8. A projekt Finanční svoboda. V rámci výuky občanské výchovy jsme se věnovali finanční gramotnosti prostřednictvím hry „Finanční svoboda“. Úterý s námi strávila slečna lektorka, která nám vysvětlila pravidla a seznámila nás zároveň se základními pojmy finanční gramotnosti, ve čtvrtek jsme pak hráli hru o financích sami.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416189715256951]