Setkání se zúčastnili učitelé ze zemí Evropské unie (Česká republika, Holandsko, Rakousko, Španělsko, Velká Británie, Irsko). Navštěvovali jsme v místní školu Sauvo koulukeskus (základní škola, 1.-9. ročník) a seznamovaly se s provozem školy, výukou, vybavením.

Prováděly jsme hospitace ve všech ročnících, zejména v hodinách prac. činností. Viděly jsme tradiční hodiny pracovních činností (chlapci: dílny, práce se dřevem; dívky: ruční práce, pletení, šití) i skupinovou práci s technickými boxy. S místními učiteli i kolegy z ostatních států jsme diskutovali o shlédnutých hodinách s technickými boxy i projektu samotném.

Vedly jsme 1 vyučovací hodinu pracovních činností v 6. ročníku a prezentovaly tak výrobek z jednoho z boxů používaných na naší škole (kouzelná káča, která po roztočení mění barvy). Práce děti bavila a z hotového výrobku měly radost.

Představily jsme svou republiku i svou školu místním žákům i zahraničním kolegům a shlédly prezentace ostatních zahraničních škol.

Seznámily jsme též s prací s dětmi s SPU v běžných hodinách. Navíc tyto děti navštěvují hodiny se speciální pedagožkou, popř. pracují s osobní asistentkou. Školu také navštěvuje dívka s těžkou zrakovou vadou. Výuku zvládá s pomocí osobní asistentky a speciálních pomůcek (PC, psací stroj s Braillovým písmem). Shlédly jsme výstavu výrobků z technické soutěže „Funguje to!“ V školním kole soutěže 3-5členné skupinky dětí obdržely sáček s různým materiálem (špejle, kolečka, lepidlo, různé tvary z kartonu nebo plastu, gumička, strojek na klíček apod.), z kterého musely vyrobit pohyblivou hračku. Zároveň měly popsat pracovní postup v deníčku, navrhnout a vytvořit reklamu a nakonec hračku předvést. Následně jsme spolu se 7 vítěznými družstvy ze školy Sauvo navštívily oblastní kolo v učilišti pro automechaniky v městě Salo, kde děti prezentovaly své výrobky před odbornou porotou. Viděly jsme řadu zajímavých výrobků dětí z dalších základních škol. Seznámily jsme se s vybavením učiliště a nahlédly i do výuky.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=413883522154237]