jaro 2010


Jarní měsíce znamenaly pro naši třídu mimo jiné seznámení s fyzikou. Jednotky metr, litr a kilogram, které jsme objevili v matematice, k tomu přímo vybízely.

První na řadu přišel metr a měření. Nejprve jsme odhadovali, jednotlivé skupiny si z připravených proužků slepily svůj metr. Některé byly skutečnému metru poměrně blízko. Všichni si upravili své metry na správnou velikost a vyrazili jsme do tělocvičny. Děti si připravily pracovní listy s nákresy tělocvičny, žíněnky a žebřin. Jejich úkolem bylo změřit šířku i délku bílé a modré čáry, žíněnky a výšku a šířku žebřin. K měření mohly používat jen vlastnoručně vyrobené metry.

Druhou jednotkou byl 1 litr. Nejprve jsme zkusili odhadnout, které láhve by mohly mít tento objem. Vítězem byl ten nejvšímavější, na láhvi od octa totiž našel ponechanou etiketu. Pak jsme zjišťovali objem připravených nádob, řadili je podle velikosti a počítali.

Třetí přišel na řadu kilogram. Seznámili jsme se s různými typy vah a vyzkoušeli si je v praxi. Na rovnoramenných vahách děti porovnávaly své penály, na osobní váze zjišťovaly svou hmotnost a na kuchyňských vahách plnily další dva úkoly: 1) pokoušely se vybrat z gumových tvarů takové, aby dohromady vážily právě 1 kg; 2) zjišťovaly, zda hmotnost nabídnutých předmětů je větší, menší nebo právě 1 kg.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=415326732009916 limit=50]