říjen 2012


Od října tohoto školního roku mohou žáci naší školy opět navštěvovat keramický kroužek, který se koná v hlavní budově školy vždy v úterý v odpoledních hodinách. Už první výrobky z keramické hlíny jsou krásné a to jsme teprve na začátku!

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=415730291969560]