24. června 2015


Poslední školní dny jsou vždy ve znamení třídních výletů. Ve středu 24. 6. 2015 se do Kutné Hory vypravily společně 6. C a 7. A.

Nejprve jsme se zastavili v Sedlci u Kutné Hory, kde jsme si prohlédli unikátní kostnici. Nezkoumali jsme ale všech 40 000 kostí, které jsou zde umístěny. Po krátké prohlídce jsme se vydali přímo do Kutné Hory, a to ke chrámu sv. Barbory. Zde jsme si ověřili, zda v našich hlavách zůstaly alespoň střípky znalostí z hodin dějepisu, které se týkaly gotické architektury.

Mezi kapkami deště jsme se poté proplétali na procházce historickým centrem města.

Poté už jsme se vydali dolů do dolu – vybaveni svítilnou, helmou a hornickou halenou s kápí, takzvanou perkytlí, jsme prošli asi 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu.

Všichni jsme naštěstí našli cestu zpět na povrch a mohli jsme se v plném počtu vrátit zpět do Horních Počernic.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416214271921162]