6. 5. 2011


Mezinárodní den Země jsme si letos připomněli netradičně, a to návštěvou v ZEVO Malešicích. V pátek 6.května se naše třída 9.B společně s třídní učitelkou Lenkou Brabcovou vydala do malešické spalovny. Ve vrátnici jsme se setkali se skupinou studentů z Řecka, takže jsme byli docela zvědaví, jak bude jejich prohlídka probíhat. Ale spalovna je zařízená i na zahraniční návštěvy, takže této výpravy se ujal výborně anglicky hovořící pracovník.

Po úvodní přednášce o systému zpracování odpadů jsme si nasadili slušivé barevné helmy a vydali jsme se na obhlídku spalovny. Všichni jsme byli překvapeni, že v takovém obrovském komplexu pracuje pouze 80 stálých zaměstnanců, neboť celý provoz je řízen počítačově. Prohlédli jsme si také tzv. bunkr, kde se vysypává dovezený odpad. To jsme ale museli vyšplhat do výšky 26 metrů, odkud jeřábníci zasypávají obří kotel odpadky. Byl to pro nás obrovský zážitek, protože do těchto prostor se málokdo dostane.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420055238203732]