Původně chlapecká škola, dnes komplex budov základní a mateřské školy nás uvítal každoroční slavností-karnevalem s průvodem a školní chlapeckou kapelou.

Projektu Comenius škola využila k prezentaci svého pohledu na jeho jednotlivé země. Každá třída si připravila program, kde „svoji“ zemi představila vlastnoručně vytvořenými kroji a pásmem písniček.

Druhou aktivitou, kterou jsme viděli, bylo vytvoření panoramatického snímku rybářské vesničky.

Ve škole nás zaujala vysoká úroveň výuky jazyků a práce asistentů, kteří pomáhali dětem i učiteli během výuky.

Dětem i učitelům se líbila prezentace naší i země i školy. Znali některé Čechy, především sportovce.

Na Maltě se nám velice líbilo, je to příjemná země, kde se bez potíží s každým domluvíte anglicky.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=413893255486597 limit=50]