Setkání učitelů Estonska, Finska, Holandska, Irska, Malty a České republiky. Denně jsme chodili na náslechy do hodin základní a mateřské školy. S místními učiteli a zástupci jednotlivých států jsme rozebírali sledované hodiny, které se týkaly projektu, a předkládali jsme pak následné problémy škol zastoupených zemí. Každý z učitelů představil svou školu a zemi svým kolegům a místním žákům. Seznámili jsme se také se způsoby zapojení handicapovaných dětí (autistického chlapce a chlapce na vozíku), kteří měli osobní asistentky.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=413879032154686]