září 2011


1. září se jako každý rok u schodů naší školy shromáždilo velké seskupení lidí.

Hlavními hrdiny dne byli samozřejmě naši noví prvňáčci, které doprovázeli na jejich první cestě do školy rodiče a prarodiče.

Paní učitelky si postupně přivolávaly své žáčky, kteří se vydávali na své velké dobrodružství. Občas sice tyto první kroky do neznáma provázel strach a možná i slzičky, ale dojetí se neubránil zejména doprovod.

Bedlivým zrakem vše sledovali také naši deváťáci a osmáci, kteří se stali patrony svých nejmladších spolužáků. Po počátečním okukování se v průběhu prvního týdne uskutečnila i setkání, při kterých ti starší ukázali prvňáčkům naši školu nebo vyzkoušeli přímo v hodině, jaké to je, když se splétá pavučina kamarádství.

Přejeme všem, aby se jim ve školním roce 2011/2012 dařilo!

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=415679151974674 limit=120]