17.6.2016

A zase pršelo … „Nechoďte nikam s paní učitelkou Liškovou, vždycky prší „. V pátek ráno jsme se už u školy sešli promočení a vystydlí. A vydrželo to celé dopoledne. Návštěva senátu byla sice zajímavá, ale paní průvodkyně nějak moc nepočítala při svém výkladu s dětmi, a tak jsme historickými prostorami profrčeli s trochu monotónním výkladem, Valdštejnská zahrada byla kvůli dešti zavřená, Praha byla nehostinná. A tak náladu spravila těm aktivnějším návštěva výstavy masožravek s paní učitelkou Breburdovou-Kuchovou a teplo a sucho nám poskytlo Paladium. Ale víme už jistě, že senátoři se volí na šest let a že je to horní komora Parlamentu

Senát 2 Senát 3