30. 3. 2012

Pátek 30. 3. 2012 byl na naší škole mnohými žáky očekáván více než jiný páteční čas. Konala se totiž pohádková Noc s Andersenem.

Již od brzkého odpoledne se třídy, chodby i sklepení měnily nejen v temnou sluji, ale také v příbytky císaře s jeho novými šaty i se slavíkem, podmořskou říši malé víly a obydlí dalších pohádkových bytostí. V ty se převtělili žáci 8. A a 9. A a také paní učitelky.

Po chvilce váhání a okukování se naši třeťáci spojili se čtvrťáky a vydali se na obhlídku školy. Zároveň však překonávali rozličné nástrahy, díky kterým si připomněli, jak to bylo v pohádkách H. Ch. Andersena. Po pečlivém prozkoumání míst, kde se obyčejně setkávají jen s bačkorami a kabáty, nebylo divu, že mnozí zapomněli na to, že je čas jít spát. Naštěstí tu opět byly pohádky, kterými paní učitelky malé dobrodruhy přenesly do říše snů. A kdo měl ještě dostatek sil, sáhl po své vlastní knize a četl a četl a četl…

Ranní vstávání se obešlo bez kňourání a dlouhého protahování, protože se všichni těšili na odměny za soutěžení. Kromě oficiální pohlednice Noci s Andersenem si děti odnesly také krásný diplom kamaráda Zdendy a snad také kupu vzpomínek.

Výborně bylo postaráno také o naše žaludky, a to díky Pekařství Moravec, paní kuchařkám naší školní jídelny a rodině Hromádkových. Děkujeme nejen jim, ale také maminkám a babičkám, které pro nás připravily další lákavé občerstvení v podobě buchet, bábovek a jiných laskomin.

Úsměvy na tvářích skoro stovky velkých i malých nocležníků přetrvávají až doposud. Snad nám všem zůstane nejen vzpomínka, ale zejména chuť číst a setkávat se s knížkami nejen při kouzelné Noci s Andersenem.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=415722078637048]