10. 5. 2017

Tento výjimečný výlet na hrad Kost, spojený s noclehem, jsme si nemohli nechat ujít, a tak jsme se plni očekávání vydali vstříc dobrodružství. Navzdory chladnému počasí jsme si výlet perfektně užili a získali plno nových zážitků. Po příjezdu bubnováním přivítali kejklíři. Následovala prohlídka hradu, a poté divadelní představení „Pohádka alchymistická“. Po dobrém obědě jsme ve skupinách soutěžili o zlaté kameny ve střelbě z luku a kuše, poznávání středověkých zbraní nebo

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

roztodivného bejlí. Potom jsme se zahřáli u pohádky S čerty nejsou žerty, která se na Kosti a v okolí natáčela, nadopovali se borůvkovými knedlíky a šli si prohlédnout psí hřbitov a výcvik loveckého psa.Večer jsme si zazpívali u ohně, opekli špekáčky a netrpělivě vyčkávali, až se setmí, neboť nás kejklíři přišli vyzvat na dobrodružnou cestu do hradní kaple. Tam jsme byli pasováni na rytíře, komtesy a paní učitelky na kněžny. Na závěr pro nás byla na nádvoří připravena ohňová show. Měsíc v úplňku všemu dodal patřičné kouzlo.Po nabitém dni jsme zalehli do spacáků a během pěti minut spali jako zabití.Druhý den po snídani jsme se vydali na příjemnou procházku do mlýna k Dorotě Máchalové a po obědě zamířili k maminkám a tatínkům.A tak ještě jednou děkujeme panu Martinu Pachovskému za nápaditou a perfektně zorganizovanou akci, ředitelce hradu paní Martině Kubešové za to, že nám hrad zpřístupnila a umožnila tak celou akci provést a panu Suchému za to, že nás bezpečně dopravil a nemuseli jsme jít pěšky.