Rádi bychom touto cestou poděkovali žákům Střední zahradnické školy a SOU s.r.o. z Prahy 9-Hloubětína, kteří nám již druhým rokem pečují o naše záhony na školním dvoře. Velikánský dík patří paní učitelce Martině Škorpilové !!!!